martes, 12 de junio de 2007

Sobre o meu nome

É un tema co que non vos quero cansar, pero prometin que vos tería ao tanto e aí van as ....esperemos que as penúltimas antes de que se resolva o caso.
Xa vos contara que meus pais recorreron a decisión do xuiz de Cambados e, ao mesmo tempo presentaron unha denuncia diante da Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra a fiscal que firmou o informe e ante a Dirección General de los Registros y del Notariado do Ministerio de Justicia contra o xuíz por si había lugar a abrirlles expediente.
Pois ben.
A Fiscalía do TSXG remite o escrito á Fiscalía de Pontevedra " ao corresponderle por razón de territorio ". E esta remite un escrito: " Adjunto remito a V.d. el .... notificarle la resolución.......................se acordó el ARCHIVO........" e pasa a facer unhas consideracións técnicas que mellor non citar siquiera.
Por outr banda tamén escriben dende Madrid no que indican que admiten o recurso polo do nome e que sera resolto or esa Dirección General, e que ao temposolicitarán informes e " se adoptará la decisión que se estime oportuna"
E, sobre o tema ningunha novidade máis.
E ademais xa vos empeza a resultar pesado................pero a min ................Divirteme mogollón.
Chao e ata outra.

No hay comentarios: